Vi har en ballmaskin i hallen som kan brukes av medlemmene. Bruk av ballmaskinen er basert på tillit. Medlemmer setter den på lading etter bruk og melder fra til post@tonsbergtennis.no om det er noe galt med den.